Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Y đa khoa (Tất cả)
Ngoại khoa gan mật tụy / Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Tân Cường
24-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Vi sinh y học / Trần Đỗ Hùng, Nguyễn Thị Hải Yến
21-11-2023
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Lâm sàng sản Y6 / Nguyễn Việt Hòa, Hà Thị Bích Trâm
20-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Lâm sàng sản Y4 / Nguyễn Phúc, Tuấn Kiệt
20-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Sinh lý học : Dùng cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe / Nguyễn Trung Kiên, Trần Thái Thanh Tâm
31-10-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Điện não đồ lâm sàng / Lê Quang Cường, Pierre Jallon, Bùi Mỹ Hạnh
27-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Lâm sàng nhãn khoa thần kinh : Tiếp cận chẩn đoán và điều trị / Nguyễn Ngọc Anh, Lê Minh Thông
24-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Cách thi vấn đáp lâm sàng chuyên nội khoa? / Trường Đại học Y dược TP.HCM
21-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)