Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Kỹ thuật xét nghiệm y học (Tất cả)
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học truyền máu : sách đào tạo cử nhận kỹ thuật y học / Hà Thị Anh
10-05-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Ký sinh trùng y học : Giáo trình đại học / Trần Xuân Mai (cb), Trần Thị Kim Dung, Phan Anh Tuấn, Lê Thị Xuân
04-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)
PCR và một số kỹ thuật y sinh học phân tử : Sách đào tạo sau đại học y dược / Tạ Thành Văn (cb)
04-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Các phương pháp và kỹ thuật hóa sinh sử dụng trong xét nghiệm y khoa. Lê Thị Mai DungTập 1 /
04-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)
Đảm bảo và kiểm tra chất lượng xét nghiệm hóa sinh lâm sàng / Đỗ Đình Hồ, Phạm Thị Mai
04-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
PCR và một số kỹ thuật y sinh học phân tử : Sách đào tạo sau đại học y dược / Tạ Thành Văn
21-10-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Low dimensional nanoscale systems on discrete spaces / Erhardt Papp, Codrutza Micu
10-08-2023
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)