Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Y đa khoa (Tất cả)
Nhãn khoa : Giáo trình đào tạo sau đại học. PGS.TS. Đỗ Như Hơn; và Cộng sựTập 2 /
09-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Đạo đức nghề y : Giáo trình dùng cho hệ cử nhân / PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh; và Cộng sự
05-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa / PGS. Văn Tần; và Cộng sự
05-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Tâm lý Y học : Giáo trình dùng cho sinh viên hệ đại học / PGS.TS. Nguyễn Sinh Phúc; và Cộng sự
04-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:2)
Module 3 từ cơ quan đến hệ thống : Giáo trình giảng dạy đại học / PGS.TS.BS. Mai Phương Thảo; và Cộng sự
17-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Gây mê hồi sức. Giáo trình sau đại học / PGS.TS. Nguyễn Văn Minh; TS. Trần Xuân Thịnh; và Cộng sự Tập 2 :
17-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Phẫu thuật nội soi khớp gối / PGS.TS. Nguyễn Xuân Thùy; và Cộng sự
13-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Tai Mũi Họng : Giáo trình đại học / PGS.TS.BS. Trần Viết Luân; và Cộng sự
13-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Sản phụ khoa cơ bản : Giáo trình đại học / PGS.TS.BS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang; và Cộng sự
13-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)