Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Điều dưỡng (Tất cả)
Giáo trình giảng dạy đại học Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm / Trần Thụy Khánh Linh
24-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình giảng dạy đại học Chăm sóc người bệnh thận tiết niệu / Hà Thị Như Xuân
24-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình giảng dạy đại học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh lý hô hấp / Huỳnh Thụy Phương Hồng
17-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình giảng dạy sau đại học : Lão hóa các hệ cơ quan ở người cao tuổi / Lê Đình Thanh (cb)
03-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
The new leadership challenge : creating the future of nursing / Shelia C. Grossman, Theresa M. Valiga
14-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Potter & Perry Fundamentals of nursing / Crisp & Taylor
14-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)