Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo (Tất cả)
Kinh tế kỹ thuật : A guide for young engineers / Nguyễn Như Phong
29-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
How to Talk so Little Kids Will Listen A Survival Guide to Life with Children Ages 2-7 / Joanna Faber; Julie King
27-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Trẻ mầm non ca hát : Tuyển tập bài hát nhà trẻ, mẫu giáo / Hoàng Văn Yến
27-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non : Thực trạng và giải pháp / TS. Hoàng Thị Phương
27-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Principles and recommendations for early childhood assessments / Lorrie Shepard; Sharon Lynn Kagan; Emily Wurtz
27-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non : Đề cương bài giảng / Phạm Thị Thu Thủy
27-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)